திங்கள்

செவ்வாய்

புதன்

வியாழன்

வெள்ளி

சனி

ஞாயிறு